תוכנת

מציאות מדומה

שילוב טקסט וסאונד

טקסט וסאונד סימולטני

אינטראקטיביות

איטרקטיביות מלאה בעולם המדומה

הדמיות 

יכולת צפיה וניתוח סיטואציות בזמן אמת

בחירת תשובות

מערכת שאלות אמריקאיות

זיהוי קולי

  מערכת זיהוי קולי מתקדמת

עולם תלת מימדי קרטוני

 מידול ועיצוב עולם קרטוני לילדים 

© 2020 by Appearia. All rights reserved. Do not copy or quote without prior approval

 Email: info@appearia.com   Phone: 072-3950-644